Strona główna
Mapa serwisu
Zgłoś ofertę
Polityka plików cookies
Kontakt

Wyszukiwarka

Nr oferty
 
 
 
Miejscowość lub dzielnica
Ulica
Powierzchnia
-
Liczba pokoi
-
Cena
-
oferty specjalne
Notes Zgłoś ofertę Kalkulator Kontakt Poszukiwania For rent & For sale Oferta Polityka prywatności Nasze Biuro Mapa serwisu Kontakt

Waluty

USD 3,98 EUR 4,32 CHF 4,53

Na skróty

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Anna Zabłocka Nieruchomości ( Real Estate), based in Szczecin, 70-222 Szczecin, ul. Partyzantów 3/8, NIP 858-000-16-11, REGON 810376770, e-mail: rodo@annazablocka.pl, tel. +48 601 577 984

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

- w celu wykonania umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku (art. 6 ust.1b RODO);

- w celu prowadzenia rachunkowości,  co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);

- w celu oferowania Pani/Panu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);

- w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO);

- w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail, lub za pośrednictwem SMS, poczty, na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO).

- w celu  przekazania podmiotom współpracującym na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO),

-  w celu wprowadzenia do systemu wymiany ofert, na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO),


Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku,

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich.

Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

1.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- jeśli przetwarzanie wymagało zgody - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: rodo@annazablocka.pl.

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy usług pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

 

 

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem www.annazablocka.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu www.annazablocka.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu www.annazablocka.pl

Zawsze masz prawo do zmiany Swoich danych lub usunięcia z naszej bazy. W tym celu napisz maila do nas pod adres rodo@annazablocka.pl   z prośbą o skasowanie swoich danych.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu
 www.annazablocka.pl nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu www.annazablocka.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub przy subskrypcji np. Newslettera. Dane, o które będziesz proszony, to imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Baza danych osobowych jest własnością Anna Zabłocka Nieruchomości

 

© 2024 ANNA ZABŁOCKA NIERUCHOMOŚCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.
asaricrm.com - programy dla biur nieruchomości

Anna Zablocka Nieruchomości, ul. Partyzantów 3/8, 70-222 Szczecin, tel. +48 601 577 984

Nieruchomości w Szczecinie - Apartments and Houses in Szczecin - Wohnungen und Häusern in Stettin